Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων τρέχοντος έτους

Continue reading

Posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Leave a comment

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αλλαγή θέσεων ιστών φωτισμού προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λειψών»

Για να δείτε την υπ΄αριθμ. 18/2019 Απόφαση Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., πατήστε εδώ.

Posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Leave a comment

Έγκριση των υπ’ αριθμ. 40/29-01-2019 και 95/31-01-2019 πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθειας κιβωτίων παροχών (pillars) για το λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Continue reading

Posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Leave a comment

Έγκριση του υπ’ αριθμ. 15/08-01-2019 πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) για τις λιμενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών»

Continue reading

Posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Leave a comment