Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Επανεξέταση Α.Α.Λ.Ε. Λειψών»

Continue reading

Posted in ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Leave a comment

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας: “Επανεξέταση Α.Α.Λ.Ε. Λειψών”

Continue reading

Posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Leave a comment

Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των ταχυδρομικών – ταχυμεταφορικών τελών

Continue reading

Posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Leave a comment

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στη Καμίτση Δέσποινα του Ευριπίδη, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4504/2017

Continue reading

Posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Leave a comment