Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου», για το χρονικό διάστημα από 01-11-2018 έως και 31-12-2018

Continue reading

Posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Leave a comment

Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των ταχυδρομικών – ταχυμεταφορικών τελών

Continue reading

Posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Leave a comment

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας ιστών φωτισμού για τους λιμένες Σκάλας Πάτμου και Αρκιών

Continue reading

Posted in ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Leave a comment

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας ιστών φωτισμού για τους λιμένες Σκάλας Πάτμου και Αρκιών

Continue reading

Posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Leave a comment