Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας: “Εργασίες συντήρησης και επισκευής λιμενικών εγκαταστάσεων Πάτμου”

Για να διαβάσετε την υπ” αριθμ. 50/2019 Απόφαση Προέδρου πατήστε εδώ

This entry was posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Bookmark the permalink.