ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. ΠΑΤΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Για να δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, μηνός Φεβρουαρίου 2019, πατήστε εδώ.

This entry was posted in ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Bookmark the permalink.