ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. ΠΑΤΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Για να δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας μας, μηνός Ιανουαρίου 2019, πατήστε εδώ.

This entry was posted in ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Bookmark the permalink.