Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού” στην “Α. Αυγουλή – Γ. Γιαουρδήμος & Σία Ε.Ε.” (εφημερίδα “Σταθμός στην Ενημέρωση”), έναντι ποσού 59,83€ πλέον του Φ.Π.Α. (17%)

Για να διαβάσετε την υπ” αριθμ. 7/2019 Απόφαση Προέδρου πατήστε εδώ

This entry was posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Bookmark the permalink.