Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Φεβρουαρίου 2019

Για να δείτε την υπ΄αριθμ. 6/2019 Απόφαση Προέδρου, πατήστε εδώ.

This entry was posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Bookmark the permalink.