Έγκριση πραγματοποίησης κατεπείγουσας συνεδρίασης και καπεπείγοντος χαρακτήρα θέματος

Για να δείτε την υπ΄αριθμ. 9/2019 Απόφαση Δ.Σ., πατήστε εδώ.

This entry was posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.. Bookmark the permalink.