Έγκριση διακήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου για την τοποθέτηση και λειτουργία περιπτέρου

Για να δείτε την υπ΄αριθμ. 2/2019 Απόφαση Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., πατήστε εδώ.

This entry was posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.. Bookmark the permalink.