ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. ΠΑΤΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Για να δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. μηνός Νοεμβρίου 2018, πατήστε εδώ.

This entry was posted in ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Bookmark the permalink.