Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας αντιγράφου τεχνικού σχεδίου της μελέτης του έργου: “Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυση θωράκισης προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου”

Για να διαβάσετε την υπ΄ αριθμ. 245/2018 Απόφαση Προέδρου πατήστε εδώ

This entry was posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Bookmark the permalink.