Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας αντιγράφου τεχνικού σχεδίου της μελέτης του έργου: “Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λιμένα Λειψών”

Για να διαβάσετε την υπ΄ αριθμ. 244/2018 Απόφαση Προέδρου πατήστε εδώ

This entry was posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Bookmark the permalink.