Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού

Για να δείτε την υπ΄αριθμ. 197/2018 Απόφαση Δ.Σ., πατήστε εδώ.

This entry was posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.. Bookmark the permalink.