Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Ανανέωση ηλεκτρονικής διεύθυνσης (domain name) της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας μας www.dilitap.gr” στην “CYBERTRAFFIC Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία”, έναντι ποσού 19,11€ πλέον του Φ.Π.Α.

Για να διαβάσετε την υπ΄ αριθμ. 243/2018 Απόφαση Προέδρου πατήστε εδώ

This entry was posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Bookmark the permalink.