Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Δεκεμβρίου 2018

Για να διαβάσετε την υπ΄ αριθμ. 241/2018 Απόφαση Προέδρου πατήστε εδώ

This entry was posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Bookmark the permalink.