Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4547/2018

Για να διαβάσετε το υπ΄ αριθμ. 2399/22-11-2018 Απόφαση Προέδρου πατήστε εδώ

This entry was posted in ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Bookmark the permalink.