Μελέτη του έργου: «Αναβάθμιση μικρού μώλου στην περιοχή “Κονσολάτο” εντός του λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Για να διαβάσετε την τεχνική περιγραφή πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε την προμέτρηση πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε τον προϋπολογισμό πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε το τιμολόγιο πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ

Για να δείτε το σχέδιο οριζοντιογραφίας πατήστε εδώ

This entry was posted in ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Bookmark the permalink.