Απευθείας ανάθεση της προμήθειας πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μας στον Μαστροπέτρο Γεώργιο του Ανδρέα, έναντι ποσού 145,16€ πλέον του Φ.Π.Α.

Continue reading

Posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Leave a comment

Διάθεση πίστωσης για την δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

Continue reading

Posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Leave a comment

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μας

Continue reading

Posted in ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Leave a comment

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μας

Continue reading

Posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Leave a comment