Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου για τοποθέτηση εμπορευμάτων στην Ρήγα-Στράτα Μαρία του Σταύρου

Continue reading

Posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Leave a comment

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λειψών για τοποθέτηση εμπορευμάτων στον Γιακουμάκη Θρασύβουλο του Χαράλαμπου

Continue reading

Posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Leave a comment

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λειψών για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών στην Σπύρου Βασιλική του Εμμανουήλ

Continue reading

Posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Leave a comment

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Γιαμαίο Πέτρο του Γεωργίου

Continue reading

Posted in ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Leave a comment